Bibliaiskolánk

Isten felhívása  minden hívőnek szól  2Tim 2:15-ben "Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen  megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen
hasogatja az Igazságnak beszédét."
Ennek az Igének a szellemében indítottuk el 2001-ben Bibliaiskolánkat Szegeden, mely a Közép-Európai Teológiai Akadémia kihelyezett tagozata.

 Iskolánk esti képzés keretében teszi lehetővé, hogy hívők napról-napra befogadhassák Isten Igéjének pontos kategóriáit és átformálódjanak általa. Az iskola nem csupán bibliai tantárgyakból áll, hanem erős hangsúlyt fektet a keresztény élet gyakorlati oldalára, ezért tananyagunk a bibliaismeret és teológia mellett missziós tantárgyakat, gyakorlatot, evangelizálást, bibliai pszichológiát és keresztény tanácsadást is tartalmaz.

Ha további kérdéseid vannak, írd meg nekünk erre az e-mail címre: keta.szeged@bibliaszol.hu