Hitünk

Isten
Isten a Teremtője és Uralkodója ennek a világegyetemnek. Öröktől fogva létezik három személyben: az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem. Ők hárman egyenlőek és egy Isten. (1Móz 1:1.26.27; 3:22, Zsoltárok 90:2, Máté 28:19, 1Péter 1:2, 2Korinthus 13:14)


Ember
Az ember Isten képére lett teremtve. Ő Isten teremtésének koronája. Isten terve az volt, hogy közösségben lesz vele, de a bűn ennek a közösségnek az útjába állt. Az ember elidegenedett Istentől az engedetlenség miatt. Ennek eredménye az lett, hogy minden ember bűnös természettel születik erre a világra és úgy dönt, hogy vétkezik Isten ellen. Az ember képtelen a maga erejéből és bölcsességéből visszanyerni az Istennel való kapcsolatát. (1Mózes 1:27, Zsoltárok 8:4-7, Ézsaiás 53:6a, Róma 3:23, Kolossé 1:21, Ézsaiás 59:1-2)


Örökkévalóság
Isten az embert úgy teremtette, hogy örökké képes élni. Vagy örökre elválasztva él Istentől a bűn miatt, vagy egyesülve Ővele a megbocsátáson és üdvösségen keresztül. Amikor meghalsz, a Mennyben vagy a Pokolban töltöd majd az örökkévalóságot. Az Istentől való örök elválasztódás a Pokolban lesz majd. Az Ővele való egyesülés pedig a Mennyben. (János 3:16, 1János 2:25; 5:11-13, Róma 6:23, Jelenés 20:15)


Jézus Krisztus
Jézus Krisztus Isten Fia. Egyenlő az Atyával. Jézus bűntelen életet élt és tökéletes áldozatként ajánlotta fel magát minden ember bűnéért. Ez volt az Ő kereszthalála. Három nap múlva feltámadt, amivel megmutatta, hogy Neki hatalma van a bűn és halál felett. Ezek után felment a Mennyei dicsőségbe és újra el fog jönni, hogy uralkodjon a földön, mint a Királyok Királya és Urak Ura. (Máté 1:22-23, Ézsaiás 9:6, János 1:1-5; 14:10-30, Zsidók 4:14-15, 1Korinthus 15:3-4, Róma 1:3-4, Apcsel 1:9-11, 1Timótheus 6:14-15, Titus 2:13)


Üdvösség
Az üdvösség Isten ajándéka az embernek. Az ember jó cselekedetekkel és önfejlesztéssel soha nem lesz képes arra, hogy megszabaduljon a bűntől. Csak úgy tudunk megmenekülni a bűn jogos büntetésétől, ha bízunk Istennek a Jézus Krisztusban felajánlott megbocsátásában. Az Örök élet Istennel abban a pillanatban kezdődik, amikor valaki hit által befogadja Jézus Krisztust az életébe. (Róma 6:23, Efézus 2:8-9, János 14:6; 1:12, Titus 3:5, Galácia 3:26, Róma 5:1)


Örök Biztonság
Mivel az örök életet Isten ajándékozza az embernek Jézus Krisztus által, ezért a hívő üdvössége teljes és örök biztonságban van. Az üdvösség Isten kegyelme és hatalma által van fenntartva és nem a keresztény erejéből. Isten kegyelme és megtartó ereje képes ezt a biztonságot nyújtani. (János 10:29, 2Timóteus 1:12, Zsidók 7:25; 10:10-14, 1Péter 1:3-5)


A Szent Szellem
A Szent Szellem egyenlő az Atyával és a Fiúval is, mint Isten. Azért van jelen a világban, hogy felhívja az emberek figyelmét, hogy szükségük van egy Megváltóra, aki a Jézus Krisztus. Ott él minden hívő emberben az üdvössége pillanatától kezdve. Gondoskodik erőről a hívő ember számára, hogy legyen ereje az életre, megértésről a szellemi igazságokhoz és vezetésről, hogy mindig azt tegye, ami a helyes. Egy keresztény keresi és igyekszik, hogy az Ő vezetése alatt élje minden napját. (2Korinthus 3:17, János 16:7-13; 14:16-17, Apcsel 1:8, 1Korinthus 2:12; 3:16, Efézus 1:13, Galácia 5:25, Efézus 5:18)


A Biblia
A Biblia Isten Szava minden ember számára. Emberek írták a Szent Szellem természetfeletti vezetésével. Az igazság legmagasabb forrása a Keresztények hitében és életében. (2Timóteus 3:16-17, 2Péter 1:20-21, 2Timóteus 1:13, Zsoltárok 119:105. 160, Zsoltárok 12:7, Példabeszédek 30:5)

 

 

oldal tetejére